Obraz produktu

Nasze laboratorium

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym nasze produkty są symbolem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa. Wszystkie nasze produkty oparte są na autorskich recepturach. Dzięki nieustannym inwestycjom we własną infrastrukturę utrzymujemy wysoką jakość swoich wyrobów, jak również systematycznie rozwijamy ich portfolio.

Laboratorium tworzą ludzie, dla których chemia jest prawdziwą pasją, a nowoczesne technologie zawodowym wyzwaniem.

Nasze WARTOŚCI

Wartości takie jak uczciwość, zaufanie i szacunek dla ludzi zawsze były integralną częścią naszego dziedzictwa.

ZAUFANIE

Chcemy wspierać środowisko, w którym komunikacja jest otwarta i gdzie ludzie czują się swobodnie, aby szczerze wyrażać swoje poglądy, w równym stopniu szanując poglądy innych.

SZACUNEK

Ceniąc różnorodność i doceniając wszystkich za ich wyjątkowość. Szacunek dla innych i poczucie szacunku pomaga ludziom w naszej organizacji zawsze dawać z siebie wszystko.

WIARA W LUDZI

Jest to podstawowe credo naszej organizacji i zachęca wszystkich pracowników do dawania z siebie wszystkiego, brania odpowiedzialności i pracy z pasją i profesjonalizmem.

SZKOLENIA I ROZWÓJ OSOBISTY

Osiągnięcie doskonałych wyników wymaga organizacji złożonej z ludzi o wysokich umiejętnościach i wysokim poziomie wiedzy. Ale samo to nie wystarczy. Wiedza ludzi musi być kultywowana i poszerzana poprzez właściwą równowagę między osobistymi doświadczeniami edukacyjnymi, szkoleniami oferowanymi przez firmę, zaangażowaniem współpracowników i uczeniem się w pracy.

SIŁA GRUPY

Nasze wyniki zależą nie tylko od jakości ludzi, ale także od ich zdolności do współpracy. Podobnie jak wielka orkiestra, każdy muzyk ma swój własny, oryginalny sposób pracy, ale w dobrze ustrukturyzowanych ramach, zmierzając do wspólnego celu.

STAWIANIE KLIENTA NA PIERWSZYM MIEJSCU

Zadowolenie klienta oznacza przede wszystkim kierowanie się wiedzą swoich klientów, świadomość ich oczekiwań i potrzeb, a następnie szybkie i dokładne wykonywanie uzgodnionych czynności. Dla nas zadowolenie klienta oznacza przekraczanie oczekiwań. To prawdziwa innowacja.

POKORA

Nie oczekujemy, że ludzie będą wiedzieć wszystko; Prosimy ich raczej, aby dawali z siebie wszystko w swojej specjalizacji, ale jednocześnie byli świadomi swoich ograniczeń. Prośba o pomoc jest oznaką inteligencji i dojrzałości zawodowej. Pokora oznacza również przyznanie się do odpowiedzialności, gdy sprawy nie układają się najlepiej.

UCZCIWOŚĆ

Zobowiązanie do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych powinno być kamieniem węgielnym dla każdego partnera FILA. Lojalność, przejrzystość, szczerość, konsekwencja i szacunek dla ludzi i środowiska to nasze zasady przewodnie.

Każdego roku inwestujemy około 10% naszych rocznych obrotów w badania i rozwój w celu tworzenia wysokowydajnych rozwiązań, które są zgodne z potrzebami rynku, przyjazne dla środowiska i o dużym zasięgu.

We współpracy z Politechnika Łódzką, Uniwersytetem Medycznym oraz instytutami badawczymi, w naszym Centrum Badawczym analizujemy i badamy każdy rodzaj materiału na rynku lub opracowywany przez producentów.

Nasz zespół badawczo-rozwojowy opracowuje około 15 projektów rocznie, z których jedna trzecia to produkty wprowadzane na rynek. Reszta to ulepszenia istniejących technologii lub czyste badania w celu stworzenia podstaw dla nowych rozwiązań.

Dzięki nowoczesnej aparaturze i wiedzy technicznej w naszym Laboratorium:
  • Przeprowadzamy analizy i badania wszystkich rodzajów materiałów
  • Wybieramy najlepsze surowce i dostawców
  • Codziennie eksperymentujemy z nowymi rozwiązaniami i produktami
  • Testujemy nowe produkty, nie tylko w laboratorium, ale także w terenie. Nasze produkty są również testowane przez naszych klientów oraz zewnętrzne laboratoria